viết chơi vậy

Ở đời biết ai dại ai khôn?
Khôn ấy hết thời khôn ấy dại.
Dại mà gặp thế dại mà…khôn.
Đố ai biết được ai khôn dại.
biết mới là người biết dại…khôn 

dạo này lười viết cảm giác chung nói chung là muốn viết rất nhiều cảm giác nhạt nhẽo có lẽ trầm cảm thật rồi!hãy để thời gian xóa nhòa đi tất cả god bless you

Latonyaameve

BEST software for captcha breaking!

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-bot CAPTCHA's. Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types! You read this - it means it works! ;) Details on the official website of XEvil, there is a free demo version. Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

MashaJox

XEvil will crash worldwide internet

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-botnet CAPTCHA's. Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types! You read this - it means it works! ;) Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version. Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"